Авiцэна: мыслiцель, вучоны, гуманiст

15.01.2015

Кніга змяшчае даклады і тэзісы дакладаў, прачытаных падчас міжнароднай навуковай канферэнцыі «Авіцэна: мысліцель, вучоны, гуманіст», якая адбылася ў г. Мінску 18 снежня 2013 года. У матэрыялах зборніка раскрываецца каштоўнасна-светапоглядны і навукова-філасофскi змест творчай спадчыны Авіцэны (980-1037) у кантэксце дыялога цывілізацый і культур Усхода і Захада, актуальных праблем міждысцыплінарнага навуковага пазнання.
Зборнік прызначаны для навукоўцаў рознага профілю, медыцынскіх работнікаў, выкладчыкаў, аспірантаў, магістрантаў і студэнтаў, а таксама ўсіх, хто цікавіцца праблемамі сучаснай навукі, гуманітарыстыкі і медыцыны.

Файлы для загрузкі

Зборнік матэрыялаў канферэнцыі


Публікацыі


Апошнія навіны