Intellectual Culture of Belarus: Sources, Traditions, Methodology of Studying

Sorry, this entry is only available in Беларуская and Russian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in one of the available alternative languages. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

Інстытут філасофіі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі
праводзіць 13-14 лістапада 2014 года Першую міжнародную навуковую канферэнцыю

Інтэлектуальная культура Беларусі: вытокі, традыцыі, метадалогія даследавання

Канферэнцыя праводзіцца ў кантэксце святкавання Сусветнага дня філасофіі ЮНЭСКА. Яна адкрывае новую серыю навуковых, навукова-асветніцкіх і выдавецкіх мерапрыемстваў Інстытута філасофіі пад агульнай назвай “Інтэлектуальная культура Беларусі”. Іх агульная мэта – выпрацаваць сістэмнае разуменне прыроды, асаблівасцяў і дынамікі інтэлектуальнай культуры Беларусі ў кантэксце навуковага і духоўна-культурнага развіцця еўразійскай прасторы, прадставіць інтэлектуальную культуру Беларусі як асноватворны элемент геапалітычнага пазіцыянавання нашай краіны, яе ўкладу ў сусветную цывілізацыю.

Паняцце інтэлектуальнай культуры заключае ў сябе сукеупнасць уяўленняў аб інтэлектуальнай гісторыі краіны, духозных традыцыях народа, аб адукацыйным і навукова-тэхнічным патэнцыяле дзяржавы, аб механізмах яго ўзнаўлення і яго рэялізацыі ў вытворча-эканамічных і сацыяльных інавацыях. На суб’ектным узроўні інтэлектуальная культура паўстае як культура самасвядомасці і самаідэнтыфікацыі, рацыянальна-крытычнага, крэатыўнага мыслення і мастацкай практыкі, канструктыўнага падыходу да вырашэння шматлікіх задач нацыянальна-дзяржаўнага будаўніцтва і сацыяльна-эканамічнага развіцця.

Якасць і прадметны змест інтэлектуальнай культуры можна разглядаць як базавую характарыстыку сучаснага грамадства, паказчык яго ўстойлівасці і залог паспяховага функцыянавання ў сістэме глабальных адносін.

Арганізатары мяркуюць, што ў абмеркаванні інтэлектуальнай культуры Беларусі, улічваючы інтэгральны характар ​​гэтага феномену, будуць зацікаўлены прадстаўнікі многіх галін навукі і адукацыі, спецыялісты розных сфер. Светапоглядныя і метадалагічныя перадумовы для іх дыялогу, як і яго “агульная мова”, ствараюцца ў рамках філасофскіх ведаў. Яны распрацоўваюцца ў рэчышчы айчыннай філасофіі і метадалогіі навукі, сацыяльнай філасофіі і антрапалогіі, науковедения, гісторыка-філасофскіх і гісторыка-культурных даследаванняў, сацыялогіі і сацыяльнай псіхалогіі, шэрагу іншых дысцыплін.

Тэматыка Першай міжнароднай навуковай канферэнцыі “Інтэлектуальная культура Беларусі: вытокі, традыцыі, метадалогія даследавання” звязана з вызначэннем прыроды, структуры і функцый паняцця і з’явы інтэлектуальнай культуры. Прадметнае поле форуму ахоплівае метадалагічныя стратэгіі яе вывучэння і папулярызацыі, сацыяльныя механізмы яе змястоўнага развіцця і ўдасканалення. Канферэнцыя нацэлена на наданне даследаваннях інтэлектуальнай культуры і інтэлектуальнага капіталу міждысцыплінарнага статусу. Яна ставіць сваёй мэтай захаванне і павышэнне статусу філасофскаіх ведаў у сістэме культуры, садзейнічанне гуманізацыі і гуманітарызацыі сферы палітыкі, адукацыі, тэхналагічнага развіцця, духоўнага жыцця соцыума.

Канферэнцыя заклікана спрыяць выпрацоўцы трансдысцыплінарных падыходаў для аналізу інтэлектуальнай культуры Беларусі і іншых дзяржаў, даць штуршок фармаванню новых даследчых праграм у рамках гэтага надзвычай важнага напрамку сучаснай навукі.

Да ўдзелу ў канферэнцыі запрашаюцца навукоўцы, выкладчыкі вышэйшых навучальных устаноў, грамадскія дзеячы, дзеячы Царквы, аспіранты і магістранты Рэспублікі Беларусь, постсавецкіх краін, дзяржаў Еўропы і ўсёй еўразійскай палітыка-эканамічнай і культурнай прасторы.

На канферэнцыі мяркуецца абмеркаваць наступныя праблемы:

 • Феномен інтэлектуальнай культуры. Сутнасць паняцця і з’явы інтэлектуальнай культуры. Спецыфіка інтэлектуальнай культуры краіны, рэгіёна, свету.
 • Тэорыя і метадалогія інтэлектуальнага працэсу: лакальны, нацыянальны, рэгіянальны і універсальны ўзровень.
 • Супрацоўніцтва філасофскіх школ у выпрацоўцы сучаснага інструментара даследаванняў інтэлектуальна-культурнай спадчыны.
 • Суб’екты інтэлектуальнай культуры і сацыяльная структура інтэлектуальнай дзейнасці.
 • Вытокі і этапы этапы развіцця інтэлектуальнай культуры: нацыянальны і глабальны кантэкст.
 • Сістэмаўтваральная роля філасофіі ў станаўленні інтэлектуальнай культуры.
 • Феномен творчасці ў кантэксце інтэлектуальнай культуры.
 • Інтэлектуальная культура, інтэлектуальны капітал і патэнцыял Беларусі: структура і дынаміка.
 • Станаўленне навукі ў Беларусі. Асноўныя вехі “ранняй” (да 1917 г.), “новай” (савецкая эпоха) і “найноўшай” (эпоха незалежнасці) беларускай навукі, яе ўклад у сусветную навуку і культуру.
 • Інтэлектуальнае спадчына Беларусі як перадумова і падстава ідэалаў і каштоўнасцей сучаснага беларускага грамадства.

Плануецца правядзенне наступных секцый, круглых сталоў:

 • Інтэлектуальная культура: сутнасць, тэорыя і метадалогія даследавання.
 • Інтэлектуальны капітал у нацыянальным і глабальным вымярэнні.
 • Гісторыя айчыннай навукі і навуказнаўства ў Беларусі.
 • Круглы стол. Гісторыя інтэлектуальнай культуры праз гісторыю ідэй і канцэптаў.

Канчатковы склад і тэматыка секцый будуць вызначаныя па выніках прыёму
заявак на канферэнцыю.

Рабочыя мовы канферэнцыі: руская, беларуская, англійская.

Як падаць заяўку?

Рэгістрацыя для ўдзелу ў канферэнцыі ажыццяўляецца строга ў электроннай форме праз вэб-сайт канферэнцый Інстытута філасофіі НАН Беларусі па адрасе http://www.philosophy.by/conference.

Зарэгістраваўшыся ў сістэме, удзельнік загружае на сайт файл з тэзісамі дакладу, якія будуць разгледжаны аргкамітэтам. Статус заяўкі ў любы момант пасля дасылкі можна ўдакладніць, увайшоўшы на сайт пад сваімі ўліковымі дадзенымі. Ілюстраваная інструкцыя па рэгістрацыі на сайце і ўваходу ў сістэму размешчана ў Інтэрнэце па адрасе http://www.philosophy.by/conference/docs/instr.doc.

Патрабаванні да афармлення друкаванага матэрыялу (тэзісаў) размешчаны ў Інтэрнэце па адрасе http://www.philosophy.by/conference/docs/pravila.doc.

Аб’ём друкаванага матэрыялу (тэзісаў) – да 8500 друкаваных знакаў, уключаючы прабелы. Гэта прыкладна адпавядае 3-м старонкам тэксту, аформленага ў адпаведнасці з патрабаваннямі. Спіс літаратуры ў падлік аб’ёму не ўключаецца.

Пасылаючы друкаваны матэрыял, аўтар пагаджаецца з тым, што ён можа быць апублікаваны адзін або больш раз у друкаваных выданнях і на вэб-сайце Інстытута філасофіі, а таксама што аргкамітэт канферэнцыі можа па сваім меркаванні ўнесці ў тэкст рэдактарскія праўкі ці скарачэнні без скажэння аўтарскай пазіцыі і логікі аргументацыі.

У выпадку цяжкасцяў, звязаных з рэгістрацыяй на сайце, адсылкай тэзісаў, а таксама з пытаннямі па афармленні матэрыялу просьба кантактаваць з аргкамітэтам па адрасе institute@philosophy.by. Калі ласка, выкарыстоўвайце гэты адрас толькі для вырашэння тэхнічных пытанняў, але не для дасылкі заявак.

Аргкамітэт не прымае да разгляду заяўкі:
якія не зарэгістраваны праз вэб-сайт;
якія змяшчаюць няпоўныя звесткі пра аўтараў, а таксама без тэксту тэзісаў;
якія не з’яўляюцца навуковымі, г.зн. не якія адказваюць лагічным, стылістычным, бібліяграфічным і да т.п. крытэрам, што прад’яўляюцца да тэксту, якія публікуюцца ў навуковым выданні; якія не адпавядаюць патрабаванням па афармленні друкаванай працы, а таксама прыкметна перавышаюць зададзены аб’ём;
якія не адпавядаюць тэматыцы канферэнцыі і яе секцый;
якія маюць патрэбу ў карэктуры (якія змяшчаюць памылкі друку і памылкі).

Аргкамітэт не ўступае ў дыскусію па матывах разгляду асобных работ і не дае даведак аб ходзе іх экспертызы.

Тэрміны падачы і разгляду заявак:

Падрыхтоўка друкаваных матэрыялаў, рэгістрацыя на сайце, дасылка заявак: да 20 кастрычніка2014 года ўключна. Сістэма электроннай рэгістрацыі пачынае працу 29 верасня 2014 года.
Экспертыза заявак, фарміраванне праграмы канферэнцыі: 21-30 кастрычнік 2014 года.
Рассылка запрашэнняў: 31 кастрычніка – 6 лістападзе 2014 г. (у першачарговым парадку – замежным, іншагароднім удзельнікам канферэнцыі).
Замежных і іншагародніх удзельнікаў просім знайсці магчымасць аплаціць паездку і пражыванне ў г. Мінску за кошт уласных сродкаў / сродкаў камандзіруючага арганізацыі.

Па выніках канферэнцыі будзе апублікаваны зборнік матэрыялаў і тэзісаў. Электронная копія зборніка (у фармаце PDF, з адлюстраваннем разбіўкі на старонкі і ўсіх неабходных рэквізітаў) будзе даступная на інтэрнэт-сайце Інстытута філасофіі.

Даведкі па электроннай пошце institute@philosophy.by, Тэл./факс +375 17 2841863.
Аргкамітэт