Малахаў, Д. В. Інтэнцыяльнасьць ў постнекласічнай філасофіі

05.04.2018

Манаграфія прысвечана комплекснаму разгляду праблем інтэнцыяльнай свядомасці, анталогіі інтэнцыяльнасці, а таксама раскрыццю сэнсаў паняццяў “быцця” і “дабра” у кантэксце прапанаванага сінтэзу фенаменалогіі і постнекласічных прынцыпаў адзінства быцця і мыслення.

Разлічана на спецыялістаў у галіне фенаменалогіі, гісторыі філасофіі, тэалогіі, анталогіі і тэорыі пазнання, аспірантаў і магістрантаў філасофскіх спецыяльнасцяў.

Малахаў, Д. В.
Інтэнцыяльнасць ў постнекласічнай філасофіі / Д. В. Малахаў. – Мінск: Беларуская навука, 2018. – 223 с.
ISBN 978-985-08-2228-4


Публікацыі


Апошнія навіны