Інтэлектуальная культура Беларусі: метадалагічны капітал філасофіі і контуры трансдысцыплінарнага сінтэзу веды

10.11.2018

Интеллектуальная культура Беларуси: методологический капитал философии и контуры трансдисциплинарного синтеза знания : материалы Третьей междунар. науч. конф., 15–16 ноября 2018 г., г. Минск. В 3 т. / Ин-т философии НАН Беларуси ; редкол.: А. А. Лазаревич (пред.) [и др.]. – Минск : Четыре четверти, 2018.

Праблематыка канферэнцыі 2018 года звязана з раскрыццём метадалагічнага капіталу філасофскіх ведаў як падставы комплексных праектаў і праграм у навукова-інавацыйнай сферы. Трэнды навукова-тэхнічнага прагрэсу вызначаюць сёння траекторыю развіцця ўсіх сфер грамадскага практыкі. У гэтых умовах перад філасофіяй, якая з’яўляецца адначасова і эўрыстычнай базай навуковага мыслення, і цэнтрам гуманітарнай экспертызы, ацэнкі і прагназавання тэхнагенных пераўтварэнняў, ўстаюць прынцыпова новыя задачы. І прама – шляхам ўздзеяння на сферу адукацыі, выхавання, масавых камунікацый, і апасродкавана – праз метадалагічнае забеспячэнне навукова-тэхнічных праектаў, – філасофія канструюе новае аблічча культуры, пазначае і задае параметры якасці жыцця ў грамадстве, заснаваным на ведах.


Публікацыі


Апошнія навіны