Міжнародны круглы столБеларуская філасофская традыцыя ў кантэксце сусветнай філасофскай культуры

У кантэксце святкавання Сусветнага дня філасофіі ЮНЕСКА 17 лістапада 2016 года ў Інстытуце філасофіі адбыўся міжнародны круглы стол “Беларуская філасофская традыцыя ў кантэксце сусветнай філасофскай культуры”.

Мерапрыемства сабрала вядомых прадстаўнікоў гісторыка-філасофскай школы Рэспублікі Беларусь і Украіны. У яго ходзе былі абмеркаваны месца і ролю нацыянальнай філасофскай традыцыі ў дынаміку глабальнага філасофскіх ведаў. Удзельнікі круглага стала раскрылі і асэнсавалі ўзаемасувязь паміж самаразумення нацыянальнай філасофскай школы і культурна-гістарычнай самаідэнтыфікацыяй нацыі. У Кампаратыўны ключы разгледжаны асаблівасці філасофскага працэсу ў Рэспубліцы Беларусь і Украіне ў эпоху савецкай філасофіі (пачынаючы з сярэдзіны ХХ стагоддзя) і ў перыяд незалежнасці.

Дыскусіі, падобныя гэтай, накіраваныя на ўдасканаленне механізмаў папулярызацыі філасофскіх ведаў, павышэнне яго ўдзелу ў рэгуляцыі сацыякультурных працэсаў. Яны дапамагаюць не толькі кансалідаваць гуманітарна-філасофскае супольнасць краіны, але і ўмацаваць асновы міжкультурнага дыялогу. Тым самым Інстытут філасофіі дэманструе цесную ўключанасць у выкананне місіі, пастаўленай ЮНЕСКА перад суб’ектамі філасофскага руху і тымі, каму адрасаваны Сусветны дзень філасофіі – садзейнічаць умацаванню грамадзянскага дыялогу, памяркоўнасці і прагрэсу гуманітарных ведаў як адказу на выклікі сучаснасці.


Іншыя мерапрыемствы