Сям’я і жанчына ў сучасным свеце: сацыяльныя і культурныя аспекты

Ідэя і тэматыка канферэнцыі абумоўлены расце увагай да праблем культурна-светапогляднага, маральнага і прававога забеспячэння палітыкі сучаснага дзяржавы ў сферы сямейных адносін, а таксама да прадастаўлення належных магчымасцяў для творчасці і самарэалізацыі як мужчынам, так і жанчынам. У сучасных умовах гэтыя меры па гарманізацыі сацыякультурнай прасторы ажыццяўляюцца ў цеснай узаемасувязі з палітыкай ўдасканалення сістэмы адукацыі і выхавання. Яны звязаны і з дзейнасцю па павышэнню ролі культурных традыцый як рэгулятара сацыяльных узаемаадносін, фактару нацыянальнай бяспекі ў інфармацыйнай і духоўна-маральнай сферы. Акрамя гэтага, яны павінны садзейнічаць пераадоленню негатыўных наступстваў глабалізацыі, захаванню культурнай разнастайнасці і прадуктыўнаму дыялогу традыцый і культур. Дадзеныя шматаспектны праблемы патрабуюць цеснага супрацоўніцтва дзяржаўных, грамадскіх і рэлігійных дзеячаў, спецыялістаў сістэмы адукацыі, вучоных. Арганізуецца канферэнцыя заклікана ўнесці ўклад у стварэнне прадуктыўнай сітуацыі іх дыялогу, выпрацоўку агульных міждысцыплінарных падыходаў да вырашэння задач, якія стаяць перад сучасным грамадствам. Напрамкі працы У кантэксце выкладзеных праблем на канферэнцыі плануецца абмеркаваць наступныя пытанні: - Праблемы асобаснага станаўлення і самарэалізацыі жанчын у кантэксце гендэрнай палітыкі сучасных дзяржаў. - Светапоглядныя, палітыка-прававыя, сацыяльна-эканамічныя, культурна-этычныя аспекты сямейных адносін у сучасным грамадстве. - Сямейныя каштоўнасці: іх спецыфіка, гістарычнае і культурнае разнастайнасць, статус і функцыі ў сацыякультурным асяроддзі сучаснага грамадства. - Роля традыцый сямейнага выхавання ў забеспячэнні гуманітарнай і духоўнай бяспекі сучаснага грамадства. - Вобраз жанчыны і функцыі сімвалічнага жаночага пачатку ў ўсходняй і заходняй культуры, філасофіі, літаратуры, мастацтве. Спектр абмяркоўваюцца праблем (у рамках тэматыкі канферэнцыі) можа быць пашыраны па ініцыятыве запрашаем экспертаў і дакладчыкаў.

Іншыя мерапрыемствы