Афармленне артыкулаў

Артыкулы, аформленыя згодна з названымі ніжэй патрабаваннямі, у раздрукаваным выглядзе прымаюцца па адрасе: 220070, г. Мінск, вул.&Nbsp; Сурганава, 1, корп. 2, аўдыторыя 810, Інстытут філасофіі НАН Беларусі. У электронным выглядзе – па адрасе электроннай пошты journal@philosophy.by.

Пытанні да рэдкалегіі, удакладненні просім накіроўваць на прыведзены адрас электроннай пошты.

Патрабаванні

 

Аб’ём друкаванага матэрыялу павінен складаць ад 0,4 да 0,8 аўтарскага ліста (г. зн. 16 000–32 000 друкаваных знакаў з прабеламі). Тэкст прадастаўляецца ў фармаце Word for Windows, шрыфт Times New Roman, кегль 14, міжрадковы інтэрвал адзінарны; усе палі – 2 см. Тэкст з абзацным водступам 1,2 см і выраўноўваннем справа і злева.

У пачатку артыкула паказваецца УДК. Наступнай радком, пасярэдзіне радка, вялікімі літарамі, з вылучэннем тлустым шрыфтам, – назва (не больш за два 2 радкі). Ініцыялы і прозвішча аўтара паказваюцца звычайнымі літарамі пасярэдзіне радка праз 1 інтэрвал пасля назвы, затым праз 1 інтэрвал размяшчаецца рэзюмэ на рускай мове, далей праз 1 інтэрвал друкуецца асноўны тэкст.

Спіс літаратуры прыводзіцца ў канцы тэксту пасля слова “Літаратура” (па цэнтры) і афармляецца ў адпаведнасці з ГОСТ 7.0.5-2008 / СТБ 7.208-2008 “Бібліяграфічны спасылка. Агульныя патрабаванні і правілы складання”. Спасылкі на крыніцу паказваюцца ў тэксце ў квадратных дужках: нумар крыніцы і нумар старонкі (напрыклад, [10, с. 795]); нумарацыя – у парадку цытавання або ў алфавітным.

Пасля спісу літаратуры, праз 1 інтэрвал, размяшчаецца назва артыкула на англійскай мове вялікімі літарамі пасярэдзіне радка, затым праз адзін інтэрвал вялікімі літарамі ініцыялы і прозвішча аўтара на англійскай мове, пасля чаго праз 1 інтэрвал & ndash; рэзюмэ на англійскай мове.

У канцы праз 1 інтэрвал размяшчаюцца дадзеныя аўтара: цалкам прозвішча, імя і імя па бацьку, вучоная ступень, званне, пасада, адрас паштовы і электронны.

Да артыкула прыкладаецца рэцэнзія, завераная ўстановай рэцэнзента.

Рэдкалегія адхіляе матэрыялы, якія не адпавядаюць тэматыцы зборніка, патрабаванням да навуковага ўзроўню, аб’ёму, афармлення і карэктуры.Навіны па тэме


Публікацыі па тэме