Максімовіч, В. А. Нацыянальная мастацкая традыцыя ў кантэксце гуманітарнай бяспекі Беларусі

08.08.2019

У манаграфіі разгледжаны тэарэтычныя і прыкладныя аспекты на­цыянальнай мастацкай традыцыі, яе інтэлектуальны, маральны, эстэ­тычны патэнцыял, ступень уплыву на сучасныя нацыянальна-­культур­ныя працэсы ў кантэксце фактараў і ўмоў забеспячэння гуманітарнай бяспекі сучаснага беларускага грамадства. Выяўлены канцэптуальна­ светапоглядныя і духоўна­-маральныя асновы творчасці Я. Купалы, Я. Ко­ласа, М. Багдановіча, М. Гарэцкага, К. Чорнага, В. Быкава, шматмернасць мастацка-­эстэтычнага і экзістэнцыйна-­анталагічнага дыскурсу іх творчасці.

Адрасавана даследчыкам, выкладчыкам, ідэалагічным работнікам і ўсім, хто цікавіцца праблемамі захавання і развіцця нацыянальнай мастацкай традыцыі, узбагачэння духоўнага патэнцыялу сучаснага чалавека.

Максімовіч, В. А.
Нацыянальная мастацкая традыцыя ў кантэксце гуманітар­най бяспекі Беларусі / В. А. Максімовіч. – Мінск : Беларуская навука, 2019. – 267 с.
ISBN 978­985­08­2462­2

Файлы для загрузкі

Рецензия З.П. Мельниковой, доктора филологических наук, профессора кафедры литературоведения ГНУ “Брестский государственный педагогический университет имени А.С. Пушкина”


Публікацыі


Апошнія навіны

Институт философии и Ассоциация «Содействие развитию интеграции, международного социально-культурного и делового сотрудничества» подписали соглашение о сотрудничестве