Гiсторыя філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі. Том 4

05.02.2021

Чацвёрты том працягвае шматтомнае выданне «Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі» і прысвечаны эпосе Асветніцтва. Праект падсумоўвае шматгадовыя даследаванні, што праводзіліся ў Інстытуце філасофіі з 60–70 гадоў мінулага стагоддзя і працягваюцца ў цяперашні час.
Прызначаецца спецыялістам у галінах філасофіі, гісторыі культуры, культуралогіі, палітычных і сацыяльных навук, а таксама ўсім, хто неабыякавы да айчыннай інтэлектуальнай спадчыны.

Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі. У 6 т. Т. 4. Асветніцтва / аўтары тома: І. М. Бабкоў [і інш.] ; рэдкал. тома: В. Б. Евароўскі [і інш.] ; Нац. акад. навук Беларусі, Iн-т філасофіі. – Мінск : Беларуская навука, 2017. – 431 с.
ISBN 978-985-08-2087-7.

Файлы для загрузкі

history-of-philosophic-thought-vol-4


Публікацыі


Апошнія навіны