Нацыянальная філасофія ў кантэксце сучасных глабальных працэсаў: матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі

17.12.2010

Нацыянальная філасофія ў кантэксце сучасных глабальных працэсаў: матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, 16-17 снежня 2010 г. / навук. рэд. рада: А.А. Лазарэвіч [і інш]; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т філасофіі. – Мінск: Права іэканоміка, 2011.  – 726 с. ISBN 978-985-442-964-9.

Зборнік змяшчае даклады і тэзісы дакладаў, прачытаных падчас міжнароднай навуковай канферэнцыі «Нацыянальная філасофія ў кантэксце сучасных глабальных працэсаў», арганізаванай Інстытутам філасофіі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі пры падтрымцы Цэнтральна-Еўрапейскай ініцыятывы 16-17 снежня 2010 года. Прызначаны для навукоўцаў-філосафаў, гісторыкаў, культуролагаў, прафесарска-выкладчыцкага складу кафедр гуманітарных навук, аспірантаў, магістрантаў, студэнтаў і ўсіх, хто цікавіцца актуальнымі праблемамі дынамікі філасофскіх ведаў у сучаснай сацыякультурнай прасторы, якая перажывае працэсы глабалізацыі .


Публікацыі


Апошнія навіны