Беларусь ва ўмовах глабальнай сацыядынамікі: філасофскі аналіз

15.07.2022

У манаграфіі раскрыты філасофска-тэарэтычныя падставы даследавання і мадэлявання сучасных сацыяльных і антрапалагічных працэсаў, а таксама пазіцыя Беларусі ва ўмовах глабальнай сацыядынамікі: прадстаўлены канцэптуальныя ідэі эвалюцыйнага механізма перафарматавання эканамічнай сферы Беларусі на мяжы ХХ–ХХI стст.; выяўлена дынаміка інстытута сям’і; дадзена сістэмная карціна каштоўнасных і ідэалагічных падстаў трансфармацый беларускай дзяржавы; абгрунтавана неабходнасць развіцця крытычнага мыслення і павышэння ўзроўню медыякультуры праз медыяадукацыю ва ўмовах узрастання сацыяльных і гуманітарных выклікаў і рызык у галіне інфармацыйнай бяспекі ў беларускім грамадстве; вызначана роля духоўных фактараў у прадбачанні сацыяльных рызык і гарманізацыі грамадскіх адносін.
Адрасуецца вучоным, дзяржаўным і грамадскім дзеячам, выкладчыкам, аспірантам, магістрантам і студэнтам, а таксама ўсім, хто цікавіцца філасофскімі праблемамі сучаснага соцыума.

Беларусь в условиях глобальной социодинамики: философский анализ / Т. И. Адуло [и др.]; под общ. ред. Т. И. Адуло; Ин-т философии Нац. акад. наук Беларуси. – Минск: Беларуская навука, 2022. – 408 с.
ISBN 978-985-08-2868-2.


Публікацыі


Апошнія навіны